Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Правен Факултет

Врз основа од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областите на семејно право (50819) и наследно право (50820);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+