Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ФЗН

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 62/2005 ), Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за пополнување на работно место со определено работно време

  • Координатор за практична работа на Факултетот за здравствени науки

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+