COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С

О Г Л А С

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на уставно и управно право;

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на менаџмент и примената статистика;

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на англистика и примената лингвистика;
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на комуникации и мас-медиуми и теорија на комуникација;
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на филозофија на културата и културна антропологија;
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на литературана критика – англиска литература/ирска литература;

За повеќе информации, ве молиме погледнете ја следната документација.

Google+