Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

Универзитетот на Југоисточна Европа објавува оглас за избор/реизбор на наставник во насловно звање еден наставник во насловен вонреден професор од областа на европски економски интеграции;
Google+