Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас за избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањa

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања во областа на правни науки од областа на граѓанско право и историја на државата и правото;

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања во областа на правни науки од областа на граѓанско право и историја на државата и правото;

Google+