Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ОГЛАС - Млад асистент истражувач - Институт Макс ван дер Штул

Цел на работното место: Да ги поддржи идентификацијата, примената и функционирањето на надворешните истражувачки активности и да обезбеди административна поддршка на директорот и одговорните за истражување.

Освен општите услови предвидени со Закон, кандидатoт треба да ги исполнува и следните услови:

Основно:

· Магистерска квалификација или еквивалент;

· Просек на додипломски и магистерски студии 8.5 или повисоко за секое ниво на студии;

Пожелно:

  • Афинитет за апликација на проект и активности поврзани со истражувачки проект;
Google+