Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ОГЛАС - cоветник за студентите во факултетот за бизнис и економија

За пополнување на работно место со определено работно време (до враќање на работничката од породилен одмор)

О Г Л А С

За пополнување на работно место со определено работно време

(до враќање на работничката од породилен одмор)

Советник за студентите во факултетот за бизнис и економија

Цел на работното место: Да работи со Продеканот за додипломски студии и со другите членови на канцеларијата на Деканот, да дава совети на студентите во однос на барањата на студиската програма и планирање на кариерата, да ги надгледува досиетаа на студентите за напредок во исполнувањето на условите за диплома и да учествува во ориентациајта на администрацијата на факултетот која е насочена кон студентите, ориентација и поддршка.

Google+