Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ОГЛАС за избор/реизбор на две наставници во наставно – стручно звање виш лектор

Избор/реизбор на две наставници во наставно-стручно звање, виш лектор од областа на: Учење на странски јазик (англиски)

ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ

Избор/реизбор на две наставнициво наставно-стручно звање, виш лектород областа на: Учење на странски јазик (англиски).

Google+