Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ОГЛАС - За избор/реизбор на три наставници во звање Асистент-Докторант

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА - за избор/реизбор на три наставници во звање Асистент-Докторант

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  1. Избор/реизбор на еден наставник во звање–Асистент Докторантод областа на финансии;
  2. Избор/реизбор на еден наставник во звање–Асистент Докторантод областа на маркетинг;
  3. Избор/реизбор на еден наставник во звање–Асистент Докторантод областа на информациски системи;
Google+