Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С за избор/реизбор

За избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa, избор/реизбор на наставници во насловен Вонреден Професор, избор/реизбор на наставници во звање Асистент-Докторант и избор/реизбор на наставно – стручно звање

Google+