Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С - За избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ - Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања за предмети од областа на кривичното право;

Google+