Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С

За избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањa и избор/реизбор на еден наставник во насловно звање - насловен Доцент ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на економија и јавни финансии; ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИИ Избор/реизбор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент од областа на Албанологија;

Google+