Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С - За избор/реизбор на двајца наставници во наставно-стручно звање виш лектор

ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ: Избор/реизбор на двајца наставници во наставно-стручно звање, виш лектор од областа: Учење странски јазик (англиски јазик)

Google+