Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Tryezë e rrumbullakët për planprogramet dhe tregun e punës

Tryezë e rrumbullakët për planprogramet dhe tregun e punës

Qendra e Karrierës dhe Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore i UEJL-së më 12 mars 2015, në UEJL-Shkup,organizuan tryezë të rrumbullakët, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të kompanive, profesorë dhe studentë.

Qëllimi i këtij takimi ishte marrja e informacioneve kthyese nga punëdhënësit dhe studentët rreth nevojave të tregut të punës, përshtatjes së planprogrameve dhe përgatitja e studentëve për tregun e punës.

Qendra e karrierës planifikon të organizojë tryeza të tilla me të gjitha fakultetet dhe kompanitë e fushave përkatëse me qëllim rritjen e kualitetit të përgatitjes së studentëve të këtij universiteti për tregun e punës.

Google+