Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Финална листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2023/2024

Финална листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2023/2024

Врз основа на Конкурсот за запишување на студенти во третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2023/24 година, Советот на докторската школа ја објавува ФИНАЛНАТА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2023/24 година, по факултети според следново:

ФИНАЛНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2023/2024

Регистрацијата на примените кандидати ќе се изврши од 16.10.2023 до 20.10.2023 година.

За регистрација, примените кандидати со уплатена школарина за прв семестар во износ од 61.500 ден (1000 евра), треба лично да се обратат во студентски сервис во Тетово, секој работен ден од 9:00 до 16:00, за сликање и издавање на студентска ИД картичка.

Google+