Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Прелиминарна листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2023/2024

Прелиминарна листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2023/2024

Врз основа на Конкурсот за запишување на студенти во третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2023/24 година, Советот на докторската школа ја објавува ПРЕЛИМИНАРНАТА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2023/24 година, по факултети според следново:

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2023/2024

Кандидатите кои се пријавиле за упис, може да поднесат жалба до 12.10.2023, до 24:00 часот, преку е-маил адресата doctoral@seeu.edu.mk. Советот на докторската школа жалбите ќе ги разгледа на 13.10.2023.

Google+