Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Me transformimin digjital deri në inovacione

Info session - SEEU TechPark

SEEUTechPark, në bashkëpunim me Fondin për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik dhe Zvicrën përmes Programit për rritjen e punësueshmërisë së tregut - IME, organizojnë një sesion informativ mbi sfidën "Me transformimin digjital deri në inovacione".

Ngjarja do të mbahet më 09.02.2023, me fillim në orën 11:00, në Universitetin e Evropës Juglindore - Tetovë, objekti i Rektoratit, salla e mbledhjeve.
Të gjithë të interesuarit të konfirmojnë pjesëmarrjen në adresën e mëposhtme të e-mail: g.rafajlovski@seeu.edu.mk.

Në sesionin informative do të prezantohen detajet e sfidës, kriteret dhe mënyra e aplikimit nga përfaqësues të FIZHT dhe Programit për rritjen e punësueshmërisë së tregut - IME.

Sfida “Me transformimin digjital deri në inovacione” ju dedikohet ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga sektori agro – ushqimor dhe turistik. Qëllimi është të mundësohet një rritje e inovacionit dhe konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve përmes prezantimit të zgjidhjeve digjitale, që do të çojnë në një transformim digjital në veprimtaritë e tyre.
Buxheti i përgjithshëm i sfidës është 18.450.000 denarë, ndërsa Fondi siguron financim deri në 70% të buxhetit të përgjithshëm të projektit për ndërmarrjet mikro ose të vogla, ose deri në 50% të buxhetit të përgjithshëm të projektit për ndërmarrjet e mesme, në shumën maksimale prej 1.845.000 denarë.

Google+