Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Tema: ”Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale”

Dita Ndërkombëtare e Përkthimit - Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Data: 29 – 30 shtator 2021

Vendi: Universiteti i Evropës Juglindore - Kampusi në Shkup

Agjenda: https://bit.ly/392tbfU

Google+