Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Përdorimi i TIK-ut për përkrahjen e mësimdhënies dhe mesimnxënies në kohë pandemie​

Trajnim

Të nderuar,

Universiteti i Evropës Juglindore, Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore në bashkëpunim me Komunën e Bërvenicës, me qëllim dhënien e kontributit në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollat fillore dhe të mesme organizon trajnim me temë ”Përdorimi i TIK-ut për përkrahjen e mësimdhënies dhe mesimnxënies në kohë pandemie”

Në këtë trajnim, do të shqyrtohen tema të teknologjive aktuale të TIK-ut dhe përdorimi i tyre në menaxhimin e mësimdhënies dhe mësimnxenies në distancë (online). Mësimdhënësit pjesëmarrës, do të aftësohen për t’i përdorur teknologjitë aktuale të TIK-ut për menaxhimin e lëndëve të cilat i ligjërojnë, si dhe për të trajnuar kolegët tjerë.

Pas përfundimit të trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.

Trajnimi do të mbahet në Tetovë, në kampusin e UEJL-së, në objektin 816.

Agjenda

Kontakti

Email: elc@seeu.edu.mk

Tel: +389 44 356 050

Google+