Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Dita e Orientimit për studentët e Masterit - kampusi në Tetovë

Programi përfshin sesionet informative për sistemet e TI-së/е-learning, Qendra e karrierës, Biblioteka, Shërbimi studentor, Parlamenti Studentor (aktivitete sociale). Për këto aktivitete do të ketë përkrahje nga këshilltarët studentor dhe stafi i TI-së.

Google+