COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore për lëndë nga lëmi i të Drejtës Ndërkombëtare;

Google+