COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Administrator i Sistemit

Të ndihmojë në koordinimin dhe funksionimin e departamentit të TI-së dhe të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit kompjuterik dhe serverëve, të kujdeset për implementimin e shërbimeve të reja dhe mirëmbajtjen e sistemeve kompjuterike dhe mirëmbajtjen e serverit, dhe të përmirësojë, krijojë kopje rezervë (back up) dhe mbrojë sistemin nga qasjet e paautorizuara

Google+