Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FShSh

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe nenit 121 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës të R.Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 62/2005),Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I SHKENCAVE SHËNDETËSORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave themelore mjekësore, në lëmit: Anatomia (30100) dhe Histologjia (30101);
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave klinike mjekësore, në lëmin: Gjinekologjia dhe obstetrika (30205);
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave klinike mjekësore, në lëmit: Neurologjija (30213) dhe Gjeriatria (30223);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+