Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Projekt Menaxher - BIC

Në bazë te nenit 22 dhe 23 të ligjit mbi mardhëniet e punes të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gazeta zyrtare e RM nr 62/2005), Business & Innovation Center SHPK - Tetovë shpall :

Konkurs për plotësimin e vendit të punës:

  • Projekt Menaxher

Konkursi është i hapur deri më 1.12.2020

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Detajet e konkursit
Google+