COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S - Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Uebmaster

Uebmaster

Qëllimi primar i pozitës: Të asistojë dhe ndihmojë në koordinimin dhe funksionimin e departamentit të Informimit dhe promovimit dhe të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe përditësimin e ueb faqes së universitetit, duke përfshirë dizajnin dhe grafikun, përditësimin e përmbajtjes dhe faqet e fakulteteve/qendrave/departamenteve, të siguron qasje të lehtë në ueb faqet përkatëse dhe të kujdeset për zhvillimin e vazhdueshëm të ueb faqeve si mjet kryesor komunikues i universitetit në vend dhe jashtë tij.

Detajet e konkursit
Pershkrimi i vendit te punes
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+