Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE BASHKËKOHORE

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE BASHKËKOHORE

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Docent i titulluar në lëmin e Punës dhe Politikës Sociale;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+