Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe mësimore profesionale

FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin:
  • E drejta kushtetuese;
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin:
  • Studime evropiane dhe marrëdhënie ndërkombëtare;

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Financës dhe Kontabilitetit;
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Ekonomisë dhe Ekonomisë Ndërkombëtare;
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Marketingut dhe Menaxhmentit;

QENDRA E GJUHËVE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të tre mësimdhënësve në thirrje mësimore-profesionale, Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;
Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+