Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S-Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor

QENDRA E GJUHËVE - Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore-profesionale,Lektor nga lëmi: 64021 – Mësim i gjuhës së huaj (gjuhë italiane);

Google+