COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Marijana Marjanoviq-Apostolovski

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : m.marjanovic@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb
Telefoni : 389 44 356 273
Gjuhët ( Vetevaluim )
Macedonian
Native
English
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Italian
B1 - Intermediate
Albanian
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Oct 2006 - Aug 2010: Master of Arts in English Language Teaching
  Faculty: Languages Cultures and Communication
  South East European University , Tetovo, R. of Macedonia
  Specialty: Foreign Language Learning Autonomy in Higher Education
  Thesis: "Fostering Language Learner Autonomy in Higher Education: Case Study of the Language Centre English as Foreign Language Students , South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia "

 • Sep 1995 - Oct 2000: Professor of English Language and Literature with American Studies
  Faculty: Faculty of Philology 'Blaze Koneski', Department of English Language nad Literature
  University of St. Cyril nad Methodius, Skopje, R. Macedonia
  Specialty: Teaching English as a Foreigh Language

Publikimet

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; "Tools for Assessing the Communicative Competence of Undergraduate ESP for Business Students at the South East European University", p.471-482. English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade , Belgrade, 2020. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; The Benefits of Multilingualism and Translanguaging in EFL Courses in Higher Education: South East European University Experience, p.434-444 . Tetovo, 2020. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Developing Teaching Materials for ESP Courses: The Last Option Many ESP Teachers Resort To. In SEEU Review, pp. 160-177. 2019. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Journal of Languages for Specific Purposes (JLSP) . In COMMUNICATION SKILLS WHICH INCREASE STUDENTS' EMPLOYABILITY: ARE WE TEACHING THE SKILLS THEY NEED?, pp. 91-99. 2019. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Redefining the ESP for Business Courses in Higher Education: Are ESP courses by nature autonomy fostering?. In Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, pp. 495-508. 2017. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; The Multicultural Element in EFL Courses at SEEU: Undergraduate Students' Perspective. SEEU, Tetovo , 2017. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Teacher Perspective on Language Learning Autonomy at SEEU . South East European University, Tetovo, R, Macedonia , 2015.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Language Learning Autonomy at South East European University. In Albanian Journal of Educational Studies , pp. 6-25. 2014. (Link)

 • Marjanovikj - Apsotolovski, Marijana; Developing Communicative Competence as an Integral Part of ESP Courses at South East European University . University of Defence, Brno, The Check Republic, 2014. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana ; Developing Communicative Competence as an Integral Part of ESP Courses at South East European University. University of Defence, Brno, Check Republic, 2014.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Developing Communicative Competence as an Integral Part of ESP Courses at South East European University . University of Defence, Brno, The Check Republic, 2014.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Discourse Perspective in English for Specific Purposes Course Design. Faculty of Philosophy, University of Nish, Serbia, Nish, 2014.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Discourse Perspective in English for Specific Purposes Course Design. Faculty of Philosophy, University of Nish, Serbia, Nish, 2014.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Language Learner Autonomy at SEEU. SEEU, Tetovo, 2013.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Language Learner Autonomy at SEEU. SEEU, Tetovo, 2013. (Link)

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; The Theory Behind Language Learning Autonomy. SEEU, Tetovo , 2013.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; The Theory Behind Language Learning Autonomy. SEEU, Tetovo, R, Macedonia, 2013. (Link)

 • Spirovska, Elena; Marjanovikj- Apostolovski, Marijana; English for Specific Purposes Course Design and Implementation at South East European University. University of Defence, , Brno, Check Republic, 2011.

 • Spirovska, Elena; Marjanovikj- Apostolvoski, Marijana; English for Specific Purposes Course Design and Implementation at South East European University. University of Defence, Brno, Check Republic, 2011.

 • Spirovska, Elena; Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; English for Specific Purposes Course Design and Implementation at South East European University. University of Defence , Brno, Check Republic, 2011.

 • Marjanovikj-Apostolovski, Marijana; Tools for Assessing the Communicative Competence of Undergraduate ESP for Business Students at The South East European University. English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade , Belgrade, 0. (Link)

Përvoja e punës

 • Oct 2003 - Present : High Lector
  South East European University, Tetovo, R. Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education
  Main responsibilities: Teaching Basic Skills English (BSE), English for Specific Purposes (ESP)and Academic English (AE) Courses

 • Jan 2000 - Oct 2003: English Langauge Teacher
  ESP Center for Languages, Computing and Translation/Interpretation, Skopje, R. Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching General English and English for Specific Purposes courses, preparatory courses for IELTS and TOEFL. Translating/Interpreting

Google+