COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Marijana Marjanoviq-Apostolovski

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : m.marjanovic@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb
Telefoni : 389 44 356 273
Gjuhët ( Vetevaluim )
Macedonian
Native
English
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Italian
B1 - Intermediate
Albanian
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Oct 2006 - Aug 2010: Master of Arts in English Language Teaching
  Faculty: Languages Cultures and Communication
  South East European University , Tetovo, R. of Macedonia
  Specialty: Foreign Language Learning Autonomy in Higher Education
  Thesis: "Fostering Language Learner Autonomy in Higher Education: Case Study of the Language Centre English as Foreign Language Students , South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia "

 • Sep 1995 - Oct 2000: Professor of English Language and Literature with American Studies
  Faculty: Faculty of Philology 'Blaze Koneski', Department of English Language nad Literature
  University of St. Cyril nad Methodius, Skopje, R. Macedonia
  Specialty: Teaching English as a Foreigh Language

Publikimet

 • Spirovska Elena, Marjanovikj Apostolovski Marijana . English for specific purposes course design and implementation at South East European University. In Conference proceedings of “Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile III” , pp. 100-106. Brno, The Check Republic, 9 / 2011. ISBN 978-80-7231-825-4. (Download)

Përvoja e punës

 • Oct 2003 - Present : High Lector
  South East European University, Tetovo, R. Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education
  Main responsibilities: Teaching Basic Skills English (BSE), English for Specific Purposes (ESP)and Academic English (AE) Courses

 • Jan 2000 - Oct 2003: English Langauge Teacher
  ESP Center for Languages, Computing and Translation/Interpretation, Skopje, R. Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching General English and English for Specific Purposes courses, preparatory courses for IELTS and TOEFL. Translating/Interpreting

Google+