COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike

Trajnime për Basic Browzwear VSTITCHER 3D Design software training - Future Skills Center- Skills Next

Thirrje Publike Për ofruesit e interesuar të shërbimeve që organizojnë trajnime për Basic Browzwear VSTITCHER 3D Design software training

Institucioni që shpall thirrjen: Future Skills Center- Skills Next, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në kuadër të projektit "Urëzimi i hendekut të aftësive për të krijuar vende të reja dhe më të mira pune", me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar së Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut.

Afati i aplikimit: 03.11.2021

Thirrja publike është shpallur në kuadër të projektit "Urëzimi i hendekut të aftësive për të krijuar vende të reja dhe më të mira pune Faza II", në partneritet me UNDP dhe Universitetin e Evropës Juglindore.

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Google+