COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike

Për kompanitë e interesuara nga sektori i burimeve të ripërtëritshme të energjisë

Thirrje publike për kompani nga sektori i burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të interesuar për trajnim për profesionet e reja në fushën e fotovoltaikëve hibridë dhe kolektorëve termal

Institucioni që lëshon thirrjen: Future Skills Center- Skills Next, Universiteti i Evropës Juglindore dhe programi për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara (UNDP), pjesë e projektit "Bajpasimi i hendekut të aftësive për krijimin e vende të reja dhe më të mira të punës" në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore.

Afati për aplikim: 16.05.2021

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Google+