COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 01/112020

Furnizim me sistem për ngrohje, ftohje dhe ajrosje të objektit

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike numër 01/112020 – Furnizim me sistem për ngrohje, ftohje dhe ajrosje të objektit

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Skica
Specifikacioni
Request Quotation
Google+