Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - Furnizim me energji elektrike

Business and Innovation Centre

Shoqëria për Shërbime “Biznis & Inovejshn Sentr” ShPK Tetovë shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike - Furnizim me energji elektrike

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+