Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike – Shërbime për sigurim të objektit

Thirrje publike – Shërbime për sigurim të objektit

Shoqëria për Shërbime “Biznis & Inovejshn Sentr” ShPK Tetovë shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike – Shërbime për sigurim të objektit

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+