Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - Dhënia me qera e hapesirave te restorantit

Thirrje publike - Dhënia me qera e hapesirave te restorantit

Shoqëria për shërbime “Biznis & Inovejshn Sentr” ShPK Tetovë shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Dhënie me qera e hapsirave për restorant të studentëve dhe të punësuarve në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+