COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/052019

Thirrje publike nr. 01/052019

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike numër 01/052019 - Sigurim i objekteve, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve nga thyerja, pajisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë dhe në Qendrën në Shkup.

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+