Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 03/112018

Thirrje publike nr. 03/112018

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për:

  • Shërbime për sigurim të objektit të Universitetit të Evropës Juglindore – Qendra Shkup

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+