Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike 02/112018

Thirrje publike 02/112018

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike nr. 02/112018 - Furnizim me energji elektrike

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+