COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 03/042016 - Furnizim me peleta të drurit

Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.

1. Furnizues

1.1. Furnizues: Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë

2. Lënda e furnizimit

2.1. Furnizim me peleta të drurit (detajet janë dhënë në specifikacion).

2.2. Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.

2.3. Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.

Thirrje publike nr. 03/042016
Specifikacioni
Formular
Google+