Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 02/042016 - Pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për ceremoninë e absolventëve.

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon: Thirrje publike nr. 02/042016-Pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për ceremoninë e absolventëve.

Thirrje publike nr. 02/042016

Pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për ceremoninë e absolventëve.

Thirrje publike nr. 0/042016
Specifikacioni
Formular
Google+