Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konferenca e katërt shkencore e studentëve të fakuletetit të drejtetësisë

FAKULTETI I DREJTËSISË

NJOFTIM PËR KONFERENCË DHE THIRRJE PËR PUNIME

KONFERENCA E KATËRT SHKENCORE (ONLINE) E STUDENTËVE TË FAKULTETIT TË DREJTËSISË

Tema: “Reformimi i sistemit juridik – domosdoshmëri për anëtarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian”

TETOVË, 2020


ORGANIZATOR I KONFERENCËS - FAKULTETI I DREJTËSISË – UEJLKRYETARI I KONFERENCËS
Prof. Dr. Adnan Jashari

KOORDINATORI I KONFERENCËS
Doc. Dr. Blerton Sinani

BORDI SHKENCOR I KONFERENCËS
Prof. Dr. Dennis Farrington
Prof. Dr. Adnan Jashari
Prof. Dr. Blerim Reka
Prof. Dr. Ismail Zejneli
Prof. Dr. Jeton Shasivari
Prof. Dr. Besa Arifi
Prof. Dr. Emine Zendeli
Prof. Dr. Bekim Nuhija
Doc. Dr. Blerton Sinani
Doc. Dr. Sami Mehmeti
Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
Doc. Dr. Blerta Ahmedi-Arifi
PhD Asst. Albana Metaj- Stojanova

KËSHILLI ORGANISATIV I KONFERENCËS
Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
Doc. Dr. Sami Mehmeti
PhD Asst. Albana Metaj-Stojanova
Biljana Pavloska

DATA TË RËNDËSISHME:
Afati kohor për dërgim të abstraktit të punimit: 21.04.2020
Njoftimi për pranimin e abstrakteve të punimeve: 27.04.2020
Afati kohor për dërgimin e punimit: 07.09.2020
Data e mbajtjes së konferencës: 23.05.2020

PJESËMARRËS TË KONFERENCËS
Studentët e Fakultetit të Drejtësisë të UEJL:
➢ Studime Master dhe
➢ Studime të Doktoraturës

GJUHËT E PUNËS SË KONFERENCËS
Gjuha Shqipe
Gjuha Maqedone
Gjuha Angleze

SESIONET E KONFERENCËS
1. E Drejta Kushtetuese dhe Administrative (Gjuhë Shqipe)
2. E Drejta Civile ( Gjuhë Shqipe)
3. E Drejta Penale (Gjuhë Shqipe)
4. E Drejta Ndërkombëtare (Gjuhë Angleze)
5. Sesion i përzier (Gjuhë Maqedone)

KUOTIZIMI PËR KONFERENCËN
Pjesëmarrja në Konferencë është pa pagesë.

Studentët do të pajisen me:
✓ Programin e Konferencës;
✓ Çertifikatën për pjesëmarrje në Konferencë;
✓ Përmbledhjen e punimeve të Konferencës (versionin elektronik).

Abstraktin tuaj e dërgoni në emailin : lawfaculty@seeu.edu.mk ose tek koordinatori i Konferencës Doc. Dr. Blerton Sinani - blerton.sinani@seeu.edu.mk

Google+