Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Tryezë e Rrumbullakët

Çështja e punësimit dhe ndërprerja e punësimit, përmes prizmit të diskriminimit në punë

Vendi: Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë
Data: 04.03.2019,
Koha: 11:00h-13:00h
Tema: Çështja e punësimit dhe ndërprerja e punësimit, përmes prizmit të diskriminimit në punë

Panelistë:
1. Prof. Dr. Lazar Jovevski, Fakulteti i Drejtësisë Justiniani I, Shkup, UKIM
2. Gjykatësja Hilda Meshkova, gjyqtar për kontestet e punës në Gjykatën Themelore Shkupi-2
3. Amir Imeri, Shef i Departamentit për Mbikëqyrjen dhe Kontrollin e Inspektimit pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës

Prezantimi i panelistëve do të jetë rreth 1 orë e 30 minuta, pasuar nga diskutimi i hapur dhe mundësi për të parashtruar pyetje.
Panelistët do të paraqesin qëndrimet dhe opinionet e tyre në lidhje me temën, ku do të kombinojnë njohuritë shkencore, jurisprudencën, dhe përvojat praktike në kuadër të inspektimit.
Google+