Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Biznes engjujt në Maqedoni

Tribunë e organizuar me CEED Macedonia

Më 27 shkurt 2019, në Kampusin e UEJL Shkup, do të mbahet tribunë me temën "Bëhuni biznes engjëll - përkrahni ide afariste të suksesshme".

Tribuna fillon nga ora 12:00 dhe do zgjatë deri më 15:00. Tribuna organizohet në bashkëpunim me CEED Macedonia.

Folës: Veland Ramadani (Universiteti i Evropës Juglindore), Aron Braun (Business Angels Switzerland), Jovan Madjovski (CEED Global).

Të gjithë studentët dhe ndërmarrësit e interesuar duhet të regjistrohen në këtë link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ8CpoWCJsmNgmaDhVM6GEzHcAcHSux_8o2MuqbxDJhpdMnQ/viewform, më së voni deri më 22.02.2019 (e premte).

Google+