COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konferenca e 5-të ndërkombëtare për arsimimin (ICED-2016)

26-28 Maj 2016, Universiteti i Evropës Juglindore, Kampusi në Shkup..

Tema kryesore: Globalizmi në arsim

Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve: 15 maj, 2016 (Vazhdim)
Punimet e zgjedhura do të publikohen në Supporting Thomson Reuters SSCI Journals (përafërsisht 50-80 punime)
Abstraktet duhet të jenë në anglisht dhe mund të dërgohen me email në iced.infodesk@gmail.com

Pjesa tjetër e punimeve të pranuara do të publikohen nga botuesit kryesor ndërkombëtar dhe do të dorëzohen në SCOPUS, EBSCO, dhe Indeksi i citimeve të përdredhjeve të konferencës-(Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI --ISI Web of Science) për vlerësim për përfshirje në listë.

·Hapi i parë (klikoni këtu) për procesin e dorëzimit

SYNIMI I KONFERENCËS

ICED-2016 përfshinë të gjitha njohuritë teorike dhe praktike në lidhje me arsimin. Për më shumë informacion http://www.ic-ed.net/

Google+