Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Bibliotekist për katalogjizim

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 62/2005), Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar

  • Bibliotekist për katalogjizim

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+