COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

QENDRA E GJUHËVE

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe nenit 4,5,6 dhe 10 të Rregullores për zgjedhje/rizgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore – profesionale dhe bashkëpunëtori, Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

QENDRA E GJUHËVE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrje mësimore-profesionale, Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+