COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FShTB & QGj

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

Studime të integruara: Arkitekturë dhe Dizajn

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin: Projektimi dhe dizajnimi arkitektonik (20100);

QENDRA E GJUHËVE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrje mësimore-profesionale, Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+