COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit dhe Qendra e Gjuhëve

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave politike, nga lëmitë:Shkencat politike (bazat,teoria,metodologjia,historia etj) (50700) dhe Komunikimi dhe masmedia (50706);

QENDRA E GJUHËVE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësve në thirrje mësimore-profesionale, Lektor i lartë nga fusha e gjuhës maqedone;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+