COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i shkencave shoqërore bashkëkohore & Fakulteti i shkencave dhe teknologjive bashkëkohore

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Profesor Inordinar i titulluar

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE BASHKËKOHORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Profesor Inordinar i titulluar në fushën e shkencave politike, në lëmit: shoqëria civile, partitë politike dhe grupet e interesit (50703) dhe politikat publike aplikative (50710)

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e informatikës, në lëmit: gjuhë programore dhe sisteme (11003) dhe zhvillimi i softuerit dhe bazës së të dhënave (11010);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+