Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FAKULTETI I DREJTËSISË FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave juridike, nga lëmi: historia e së drejtës (50822) dhe e drejta e krahasuar(50809);

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Docent i titulluar, nga lëmi: Linguistika e aplikuar – Studime gjermane(64011);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+